TÄPSEM INFO KOOLITUSE KOHTA

FAF Eesti koolituste personaaltreeneri koolitus (FAF PERSONAL TRAINER) on kõige põhjalikum ja personaalsem valdkonnakoolitus Eestis. Programm põhineb Soomes väljatöötatud koolitusel, mille on edasi arendanud Eesti parimad professionaalid. Koolitust on edukalt korraldatud juba 2013. aastast ja tänaseks on välja töötatud kõige põhjalikum teaduspõhine ning personaalsel praktilisel juhendamisel põhinev õppeprogramm, mis tagab suurepärased oskused ja teadmised igale personaaltreenerile. Koolitusgrupp on väike, sinna valitakse osalema vaid kuni 18 osalejat. Koolitustasu sisaldab ka juhendatud praktikat õppejõudude juures nõutud mahus.

 

Koolituse maht: 230 ak.h kontakttundi seminare ja praktikume, lisanduvad iseseisev töö ja praktika (maht vähemalt 80 tundi) ning litsentsieksamid.

Läbimise tingimus ja litsentsi saamise tingimused: teooriaeksam ja praktiline eksam, lõputöö kaitsmine.

Koolitajad: Kristjan Koik, Liis Arula, Siret Saarsalu, Mihkel Kuresoo, Sven Idarand, Maarja Vahenurm.

Hind: koolitusprogrammi maksumus on 2562 eurot (sisaldab km)*

* Õppeteenustasu arve esitatakse koolituse registreerumise kinnitamisel, arvet on võimalik tasuda ka kahes osas

SOODUSHIND KUNI 18.12.2023: 2135 eurot (sisaldab km), registreerumine SIIN

Koolituse ülesehitus

Koolituse peamised moodulid on:

  • anatoomia, spordifüsioloogia ja biomehhanika
  • toitumise alused personaaltreenerile
  • kliendi tervisliku seisundi kaardistamise, rühi- ja liigutusanalüüs,
  • treeningprogrammi koostamine, treeningu läbiviimine, ja kliendi juhendamine
  • kliendisuhtlus ja motivatsioon
  • personaaltreeneri töö ja turundus

 

Koolitusel on suur osa ka iseseisval tööl ja õpitu praktilises rakendamises (lisaks auditoorsele tööle on kõigil osalejatel vaja läbida iseseisva praktika tunnid – minimaalselt 30 tundi oma treeningutundi jõusaalis, 4 juhendatud praktikatundi ja praktiline töö kliendiga), juhendatud praktika on võimalik läbida koolitusprogrammi raames.

 

Koolitus on jaotatud kahte moodulisse:

I moodul kestab kuus koolitusnädalavahetust – annab kõik vajalikud teooria ning treeningu läbiviimiseks vajaminevad baasteadmised, lõpeb vahe-eksamitega

II moodul keskendub spetsiifilisemate teadmiste omandamisele ja rohkem praktilisele tööle klientidega, lõpeb proovieksamiga, mis on aluseks lõpueksamitele saamiseks. II mooduli ajal tuleb õpilasel läbi viia 8-nädalane treeningprogramm reaalse kliendiga, mis on aluseks koolituse lõputöö esitamiseks ja kaitsmiseks.

 

Litsentsieksamid

Läbides koolitusprogrammi ja täites koolituse kohustuslikud tingimused, on õpilane lubatud litsentsieksamile. Litsentsieksam koosneb kolmest osast: teoreetiline kirjalik eksam, praktiline eksam ja lõputöö kaitsmine.

Litsentsieksamite tasu on 305 EUR, mis sisaldab kõigi eksamiosade esmakordset sooritamist.

Eksami edukalt sooritanud õpilasele väljastatakse täiskasvanu täiendõppe koolituse tunnistus koos FAF Eesti koolituste personaaltreeneri litsentsiga ja rahvusvahelise EQF 4 taseme kvalifikatsiooniga

 

Koolituse seos kutsestandarditega

FAF Eesti koolituste personaaltreenerite baaskoolituse õppekava on EuropeActive Personal Trainer EQF Level 4 kvalifikatsiooniga, mis tagab tunnistusele rahvusvahelise kutsestandardi EQF Level 4 tunnustuse ja kõik õppekava edukalt läbinud tunnistuse omanikud kantakse rahvusvahelisse EREPS personaaltreenerite andmebaasi.

 

Nüüdsest on võimalik FAF Eesti koolituste personaaltreenerite baaskoolituse edukalt läbinutel (omistatud FAF Personal Trainer TUNNISTUS) taotleda läbi Eesti Personaaltreenerite Liidu EOK fitnessi ja kulturismi treeneri EKR 3 taseme kutset, kus FAF Eesti personaaltreenerite koolitust arvestatakse erialase koolitusena. Oluline on tööstaaž treenerina, EOK treenerikutse üldainete läbimine ja 16h esmaabikoolituse läbimine. Täpsem info siit: http://eptl.ee/kutse-taotlemine/

Koolitusele registreerumine

Esimese sammuna tuleb anda teada enda koolitusel osalemise soovist eelregistreerumise vormil SIIN.

Kuni 18.12.2023 on võimalik registreeruda soodustingimustel hinnaga 2135 eurot. Soodushinnaga on vaid kaheksa kohta!

Koolitusele registreerumine algab tavaliselt 2 kuud enne koolituse toimumist. Kui aktiivset eelregistreerumist avatud pole, siis kirjuta oma soovist koolitusel osaleda Hannela Metsmale.

 

Eelregistreerumise järel ja koolitusele pääsemise järel edastab FAF Eesti koolitused esindaja õpilastele lõpliku registreerumisvormi koos koolituse üldiste tingimustega. Koolitusel on 18 kohta. Kui koolitusele on tulnud rohkem soovijaid, kui on koolitusel kohti, siis tehakse valik esitatud avalduste põhjal. Ülejäänud avalduse esitajad jäävad ootenimekirja ja nad saavad esmajärjekorras koolitusele registreeruda kui peaks mõni koht vabanema.

 

Allkirjastatud registreerumisvormi esitamisel koostab koolitusepidaja Fysioline Eesti OÜ õpilasele õppeteenuse arve. Koolitustasu tuleb tasuda enne koolituse algust – tasuda saab ka kahes osas, eelneval kokkuleppel Fysioline Eesti OÜ’ga. Seejärel loetakse registreerumine siduvaks.

 

FAF Eesti koolitused on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitusel osalemiseks Töötukassa kaudu on vajalik Töötukassa poolt kinnituskirja olemasolu. Selle saamiseks – tuleb koolitusvajadus kokku leppida enda konsultandiga Eesti Töötukassas ja registreerida enda FAF Eesti koolituste juures koolitusele (koolituse registreerumisvormis märkida tasujaks Eesti Töötukassa). FAF Eesti koolitused edastab registreerumise Eesti Töötukassale ja nende nõusolekul väljastatakse kinnituskiri koolitustasu maksmiseks.

Küsi lisa

Sven Idarand

Koolitusjuht
+372 5298303

Hannela Metsma

Key account manager, Rehabilitation, FAF koordinaator
+ 372 56479057